Consorci Esportiu
Search
notícies
RSS feed Notícies
20/04/2017  

Dijous, 20 d'abril. L’Ajuntament de Banyoles incrementa el parc d’habitatges socials de l’Oficina d’habitatge de Banyoles per atendre les necessitats actuals de la ciutat. Amb aquest objectiu s’ha fet públic que l’Ajuntament de Banyoles incorpora 7 pisos més amb funció social a l’Oficina d’habitatge. D’aquests 7 pisos, 2 provenen d’entitats bancàries i 5 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (4 del pisos són de protecció oficial del carrer Orfes, i 1 pis de protecció oficial és de Cal General). A més, s’ha renegociat el contracte de dos pisos amb funció social cedits per una entitat financera que ja formaven part d’aquesta xarxa d’habitatges.

En total Banyoles ja té 32 pisos amb funció social. Aquesta xifra suposa un fort creixement els últims anys passant d’un sol pis el 2007 a 32 actualment.

La majoria de pisos amb funció social es destinen a situacions d’especial urgència i a persones amb rics d’exclusió residencial. Això sí, després de les valoracions conjuntes de l’àrea de Benestar social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Oficina d’habitatge de l’Ajuntament de Banyoles. D’aquesta manera es pot treballar cas per cas aquesta problemàtica social.

Imatges


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | comunicacio@ajbanyoles.org | NIF P1701600G