Consorci Esportiu
Search
notícies

Notícies

Programa ENFEINA’T 2017

22/12/2017


El programa ENFEINA’T 2017, és un programa propi de Catalunya. Aquest programa fa possible que les persones desocupades de llarga durada puguin ser contractades en períodes de 6, 9 o 12 mesos, adquirint experiència professional i una millora de la seva ocupabilitat.

L’àmbit territorial d’actuació del programa és la zona de Banyoles i la resta de la comarca del Pla de l’Estany.

Les persones participants hauran de realitzar obligatòriament dues accions ocupacionals que són les següents:

  • Actuació d’experiència laboral emmarcada en l’àmbit de Serveis a la comunitat, Manteniment urbà i manteniment i reparació d’instal·lacions i habitatges i Serveis de proximitat i atenció a les persones.
  • Actuació d’acompanyament a la inserció. Aquesta actuació facilita a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial durant la contractació laboral per el posterior retorn laboral.

Podran ser persones beneficiàries del programa les persones desocupades de llarga durada demandants inscrites a l’oficina de treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins un període de 18 i compleixin aquest requisit a l’inici del programa.

Per a més informació us podeu adreçar a l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles al 972584073 o bé a psalvador@ajbanyoles.org

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio de Empleo Público Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el marc del Programa “ENFEINA’T”, regulat per ORDRE TSF/247/2017, de 27 d’octubre”

Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | participacio@ajbanyoles.org | NIF P1701600G