Consorci Esportiu
Search
notícies

Notícies

L’Obra Social “la Caixa”, la Diputació de Girona i el Consorci de l'Estany creen una nova llacuna i un itinerari terapèutic al pla dels Estanyols de la Puda

06/02/2018


La Diputació de Girona, l’Obra Social “la Caixa” i el Consorci de l’Estany han finalitzat la primera fase dels treballs de millora de l’itinerari circular al pla dels Estanyols, amb la restauració d’una zona humida als estanyols de la Puda i l’habilitació d’un nou itinerari pedestre. El cost de l’actuació ha estat de 38.282,12 €, cofinançats mitjançant un conveni entre la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” per a la conservació d’espais naturals, i el Consorci de l’Estany.

El projecte

El projecte Creació d’un itinerari terapèutic circular al pla dels Estanyols amb la restauració d’una zona humida, a Banyoles (Pla de l’Estany) és un pla ambiciós, previst en diverses fases d’execució, que té per objectiu desenvolupar actuacions encaminades a restaurar i potenciar el pla dels Estanyols de la Puda.

El treball desenvolupat enguany, liderat pel Consorci de l’Estany i finançat per l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Girona, ha permès executar la primera fase del projecte, que ha inclòs la creació d’una nova llacuna al pla dels Estanyols i d’un itinerari saludable. Aquestes actuacions tenen com a finalitat última fomentar i potenciar el contacte dels ciutadans amb la natura, promocionar la salut i contribuir al benestar de la població local i dels visitants de la zona.

Làrea dactuació

L’àrea d’actuació es localitza dins de l’Espai Natural Protegit de l’Estany de Banyoles i en concret al sud de l’estany. Els treballs han tingut lloc a la finca de Casa Nostra, propietat de la Institució Magdalena Aulina, entitat que col·labora amb el Consorci de l’Estany des de l’any 2004, amb el qual té signat un acord de custòdia a favor de la recuperació i la gestió sostenible del patrimoni natural. Aquesta finca integra elements naturals d’alt valor, entre els quals destaquen tres estanyols singulars (l’estanyol de Montalt, l’estanyol Petit de Montalt i l’estanyol de la Cendra), la llacuna de les Cigonyes i un conjunt de boscos caducifolis característics de l’entorn de l’estany (salzedes i freixenedes), així com diversos camps de conreu. En conjunt, tots aquests elements configuren un espai natural d’alt valor ambiental.

Les actuacions

Els treballs executats en aquesta primera fase del projecte s’han encaminat a la creació d’una llacuna d’aigües permanents i de poca profunditat (2 m), amb una superfície inundable de 3.000 m2. Aquesta massa d’aigua delimita els camps de conreu del sud amb la carretera de circumval·lació de l’estany al nord i dona lloc a un nou element paisatgístic a la zona. Les terres excavades durant la seva construcció han permès la creació de la base i dels talussos del camí i també la millora de les cotes d’un dels camps de conreu de l’espai.

Al mateix temps, s’ha executat un nou tram de camí a peu d’uns 300 metres lineals adjacents a la llacuna. Aquest itinerari és elevat respecte als terrenys del voltant, cosa que fa possible que el visitant tingui una millor perspectiva a l’hora d’observar la nova llacuna. El ferm del camí s’ha realitzat amb subbase compactada. Per poder accedir al nou itinerari i donar-ne continuïtat als ja existents, s’ha construït una passera de fusta tractada i d’una llargada de 14 metres lineals, amb baranes i tanques de protecció, que delimiten el pas de les persones al llarg del primer tram del camí. L’itinerari s’inicia al passeig Magdalena Aulina, a tocar de l’estany. En aquest punt, i creuant la carretera de circumval·lació de l’estany, es pren direcció sud, i només de començar es pot travessar la passera deixant a la dreta la nova llacuna creada. El nou camí que pren direcció sud transcorre fins a arribar a l’encreuament on es connecta a l’itinerari núm. 2 de la ruta de la Puda i les Estunes, de la xarxa d’itineraris per l’espai natural que el Consorci de l’Estany està reordenant.

En aquesta fase del projecte també s’ha construït un nou portal, al final del camí en direcció sud, i una tanca de delimitació. Aquesta actuació permetrà, més endavant, facilitar l’ordenació dels accessos de la zona de la finca de Casa Nostra.

Finalment, s’han reciclat 537 m3 de terres i restes de runes apilades antigament dins la finca, i gràcies a això s’ha millorat la qualitat de la base del camí i s’ha eliminat un residu no volgut.

Bona part dels treballs els ha dut a terme personal del Centre Especial de Treball COIET, integrat dins del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Un total de sis persones hi han participat.

Bons resultats

Durant les obres de creació de la llacuna i d’aquest tram de camí es va generar un interès elevat dels usuaris i visitants per l’entorn de l’estany. Molts d’ells han fet arribar directament o indirectament aquest interès en l’obertura del camí i han manifestat la bona acollida de l’actuació.

El Consorci de l’Estany es va veure obligat a ajornar l’obertura del camí per un fet extraordinari a l’Espai Natural Protegit: per primera vegada i gràcies a les obres de creació de la llacuna, un grup nombrós de cigonyes blanques (Ciconia ciconia), amb un màxim de 104 exemplars, ha estat hivernant a la zona. Han utilitzat la llacuna i els espais oberts de l’entorn com a lloc de repòs i per beure aigua. Molts visitants han pogut observar aquest grup d’aus.

La realització de projectes integradors que persegueixen compatibilitzar l’activitat de les persones i la conservació de la natura aporta una millor salut a les persones i el medi on vivim.

Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G