Consorci Esportiu
Search
notícies

Notícies

Pla Director de la Bicicleta. L'Ajuntament de Banyoles va presentar a la sala La Cúpula, la Diagnosi del Pla Director de la Bicicleta.

22/06/2018


El dia 30 de maig a la sala La Cúpula, es va presentar la Diagnosi del Pla Director de la Bicicleta.

La sessió, presentada pel regidor d’urbanisme Albert Tubert Yani, va anar a càrrec  de l’empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat (AIM), redactors del Pla Director  i va comptar amb  la participació d’unes 25 persones.

El document presentat en relació a la diagnosi inclou informació del que seria la taula sectorial de la bicicleta, les fases del Pla Director, i documentació gràfica com  plànol d’aforaments realitzats per determinar la intensitat mitjana diària (IMD) de ciclistes, plànol de situació dels principals equipaments i plànol  de la xarxa ciclable actual.

També s’inclou com a esborrany un plànol de proposta de xarxa ciclable, que marca a grans trets el que seria una possible xarxa ciclable tenint en compte els equipaments i buscant la connectivitat del nucli urbà. No es tracta d’una proposta definitiva.

Podeu consultar aquesta documentació a l'enllaç que figura al final de la notícia i fer aportacions en relació a qualsevol aspecte de la xarxa ciclable actual i/o propostes futures a pladirectorbicicleta@ajbanyoles.org

Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | participacio@ajbanyoles.org | NIF P1701600G